โปรแกรมฟอกสีฟัน VIP (บริการนวดฝ่าเท้า)

ท่านลูกค้า VIP จะได้รับบริการสิทธิประโยชน์ ดังนี้

ได้รับบริการนวดเท้าผ่อนคลายระหว่างการฟอกสีฟันเป็นเวลา 20 นาที รวมทั้ง ได้รับบริการนวด หลัง คอ บ่าไหล่และศีรษะหลังการฟอกสีฟันเป็นเวลา 10 นาที

Single Whitening

20 นาที 2,649 บาท

เพื่อรักษาระดับฟันขาวของคุณให้ขาวสดใสอยู่เสมอ
1 ครั้ง 20 นาทีด้วยเจลฟอกฟันขาวและแสง Plasma LED ระยะเวลา 20 นาที
ใช้เวลาทั้งหมด 30 นาที ในการรับบริการ 1 ครั้ง

Double Whitening

x2
20 นาที4,549 บาท

เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ให้ได้สีฟันที่ขาวขึ้นอีกหลายระดับ
2 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที ด้วยเจลฟอกฟันขาวและแสง Plasma LED ระยะเวลา 40 นาที
ใช้เวลาทั้งหมด 60 นาที ในการรับบริการ 1 ครั้ง

Triple Whitening

x3
20 นาที 5,949 บาท

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีเพิ่มขึ้นอีกขั้น และให้ได้สีฟันที่ขาวอย่างมีประสิทธิภาพและคงทน
3 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที ด้วยเจลฟอกฟันขาวและแสง Plasma LED ระยะเวลา 60 นาที
ใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที ในการรับบริการ 1 ครั้ง

Nano Seal Total + THB 750

เคลือบฟันของคุณด้วย The Nano Seal Total + หลังจากการฟอกสีฟัน เพื่อปกป้องฟันในทันทีและรักษาระดับสีฟันจากผลลัพธ์ที่ได้.
The Nano Seal Total + จะช่วยให้คุณสามารถวางใจในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่พอใจได้ทันที หลังจากที่ได้ทำการฟอกสี โดยมิต้องกังวลว่าสีฟันของคุณจะหมองลง.