โปรแกรมฟอกสีฟันแบบมาตรฐาน

Single Whitening

20 นาที 2,399 บาท

เพื่อรักษาระดับฟันขาวของคุณให้ขาวสดใสอยู่เสมอ

1 ครั้ง 20 นาทีด้วยเจลฟอกฟันขาวและแสง Plasma LED ระยะเวลา 20 นาที

ใช้เวลาทั้งหมด 30 นาที ในการรับบริการ 1 ครั้ง

Double Whitening

x2
20 นาที4,299 บาท

เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ให้ได้สีฟันที่ขาวขึ้นอีกหลายระดับ

2 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที ด้วยเจลฟอกฟันขาวและแสง Plasma LED ระยะเวลา 40 นาที

ใช้เวลาทั้งหมด 60 นาที ในการรับบริการ 1 ครั้ง

Triple Whitening

x3
20 นาที 5,699 บาท

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีเพิ่มขึ้นอีกขั้น และให้ได้สีฟันที่ขาว

อย่างมีประสิทธิภาพและคงทน


3 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที ด้วยเจลฟอกฟันขาวและแสง Plasma LED ระยะเวลา 60 นาที

ใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที ในการรับบริการ 1 ครั้ง

Nano Seal Total + THB 750

เคลือบฟันของคุณด้วย The Nano Seal Total + หลังจากการฟอกสีฟัน เพื่อปกป้องฟันในทันทีและรักษาระดับสีฟันจากผลลัพธ์ที่ได้.
The Nano Seal Total + จะช่วยให้คุณสามารถวางใจในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่พอใจได้ทันที หลังจากที่ได้ทำการฟอกสี โดยมิต้องกังวลว่าสีฟันของคุณจะหมองลง.